Canal Plus hliník lakovaný
R 3.0 / K 0,33
R 3.0 / K 0,33 - polyesterová šachtice
R 4.0 / K 0,25
R 4.0 / K 0,25 - polyesterová šachtice