Energy Savers - konvektory Low-H2O - přehled modelů

Strada Linea Plus Linea Plus
Strada
Linea Plus
stěnový model
Linea Plus
stojanový model
 
Tempo Tempo Maxi
Tempo
stěnový model
Tempo
stojanový model
Maxi
stěnový model
s horní mřížkou
 
Maxi Maxi Maxi
Maxi
stěnový model
s přední mřížkou
Maxi
stěnový model
s přední a horní mřížkou
Maxi
podlahový model
se dvěma předními mřížkami
 
Mini Mini Mini
Mini
stěnový model
Mini
pevné stojánky
Mini
nastavitelné stojánky
 
Mini Canal Canal Plus Vestavba Low-H2O
Mini Canal Canal Plus Vestavba Low-H2O
 
Knockonwood Canal Plus  
Knockonwood Play